Bronislava, 46

Číslo profilu 6128951
Datum registrace 03.02.2023
Aktualizován 03/23/2023
Jméno Bronislava
Země Czech Republic
Město Vysoké Mýto
Orientace Lesbičky
Věk 46
Znamení zvěrokruhu Vodnář
Výška 160 cm
Váha 63 kg
Barva vlasů Bruneta
Barva očí Černá
Kouření Ano
Alkohol Ano
Oblíbené země Srí Lanka Bulharsko

Seznam knihoven – NLK

Tuto zprávu poskytl uživatel Bronislava Vysoké Mýto 03/24/2023 07:06:03

Církevní gymnázium Německého řádu, to je tradice v moderním kabátu - Přerov - Nejlepší adresa

Seznam závěřečných prací. Tereza Mikulová Ing. Šárka Bernatíková, Ph. Bakalářská Analýza naplňování cílů udržitelného rozvoje ve výrobním sektoru v provozu pivovaru Analysis of the fulfillment of the goals of sustainable development in the production sector in the operation of the brewery Aleš Bažo Ing.

Jana Suchánková, Ph. Bakalářská Analýza vnějších odběrných míst požární vody v okrese Jičín Analysis of external fire water abstraction points in the Jičín district Bc. Hana Trejbalová Ing. Petr Lepík, Ph. Bakalářská Hodnocení a řízení pracovních rizik na pile Evaluation and management of occupational risks at the sawmill Bc. Tereza Štemonová Ing. Bakalářská Hodnocení pracovních rizik na linkách bodového svařování Evaluation of work risks on spot welding lines Bc.

Lukáš Mužátko Ing. Petra Roupcová, Ph. Bakalářská Hotelová restaurace z pohledu ergonomie a efektivity práce Hotel restaurant in terms of ergonomics and work efficiency Jana Szkuciková Mgr. Martin Chytil Ing. Lucie Kocůrková, Ph. Bakalářská Místní provozní bezpečnostní předpis pro pracoviště odpadového hospodářství nákupního centra Local operational safety regulations for the waste management workplace of the shopping center Bc. Denisa Mohylová Ing. Lukáš Petik Bakalářská Návrh místního řádu skladu pracoviště pro opravu a servis nákladních a osobních automobilů Draft of the local warehouse safety regulation for repair and service of trucks and cars Bc.

Kristýna Hamříková Ing. Lukáš Petik Bakalářská Návrh skladovacího řádu pro skladování zboží ve vybraném hypermarketu Proposal of storage rules for storage of goods in a selected hypermarket Bc. Tereza Gillová Ing. Lenka Kissiková, Ph. Bakalářská Návrh zajištění dopravy při organizaci hudebního festivalu Proposal for transport ruled uring the organization of a music festival Filip Šimek Ing. Bakalářská Posouzení pracovních rizik pro obsluhu beranových lisů Risk assessment for ram press operators Bc.

Antonín Sochr Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská Posouzení pracovních rizik v kovovýrobě Assessment of occupational risks in the metal production Bc. Karolína Gasiorová Ing. Bakalářská Posouzení rizik při obrábění laminátového dřeva ve firmě Truhlíme srdcem s.

seznamte se s medikem Přerov

Matěj Návrat Ing. Aneta Marčáková Ing. Jakub Kraus Ing. Bakalářská Psychosociální rizika v pracovním procesu Psychosocial risks in the work process Bc.

Marián Drbúl Ing. Andrea Kittlová Mgr. Ivana Slováčková Bakalářská Technologický postup pro stavební činnost Technological procedure for construction activity Bc.

Michal Lejska Ing. Ivan Kričfaluši, Ph. Bakalářská Technologický postup při zajišťování manipulace břemen při provozu jeřábové techniky v super čistém prostředí. Technological procedure for the handling of loads during the operation of crane technology in a super clean environment Bc.

Veronika Imramovská Ing. Bakalářská Vyhodnocení pracovních rizik při odstavování technologických zařízení Evaluation of occupational risks during decommissioning of technological equipment. Agáta Šoborová Ing. Bakalářská Bezpečnost práce při provozování kovoobráběcích strojů Work safety when operating metalworking machines Ing.

Lucie Valošková Ing. Zuzana Svobodová Diplomová Bezpečnost provozu kovacích lisů v kovárně Safety of operation of forging presses in the forge Bc. Radovan Martínek Ing. Diplomová Bezpečný provoz tlakových zařízení Safe operation of pressure equipment s Bc. Petr Kubovič Ing. Tereza Mičkalová Ing. Diplomová Ergonomická rizika v oblasti výrobní firmy Ergonomic risks in a manufacturing company Bc. Martina Pekrová Ing. Diplomová Ergonomické požadavky při procesu návrhu stroje a pracovního místa Ergonomic requirements in the machine and workplace design process Bc.

Petra Bartoňková Mgr. Ivana Slováčková Diplomová Hodnocení nebezpečných vlastností zplodin hoření vybraných druhů filamentů pro 3D tiskárny Evaluation of hazardous properties of gaseous heating products of selected types of filaments for 3D printers Bc.

Kateřina Galetková Ing. Hana Věžníková, Ph. Diplomová Hodnocení rizik výroby hliníkových van elektromobilů Risk assessment of the production of aluminum tubs for electric cars Bc. Barbora Jedličková prof. Jana Folvarčná prof.

Vademecum medici - Kolektív autorov od Kč -

Jan Olšar Diplomová Kultura bezpečnosti v podnicích zařazených dle zákona o prevenci závažných havárií Safety culture in enterprises under the Major accident prevention law Bc. Filip Berger prof. Aleš Bernatík Diplomová Minimální iniciační energie směsi 3 prachů Minimum initiation energy of a mixture of 3 dusts Ing. Vendula Growková Ing. Tomáš Pitřík prof. Pavel Danihelka, CSc. Diplomová Návrh aplikace hodnocení úrovně BOZP na vybraných pracovištích firmy Design of the application of health and safety level assessment at selected workplaces of the company Bc.

Miroslava Vystrčilová Ing. Diplomová Návrh bezpečnostních požadavků na provoz pásových dopravníků Proposal of safety requirements for the operation of belt conveyors Bc. Ingrid Böhmová Ing. Diplomová Návrh na umístění pracovních strojů v nové hale vzhledem k ostatním provozním podmínkám Proposal for the location of work machines in the new hall with respect to other operating conditions Bc.

David Veselý Ing. Diplomová Návrh postupu pro aplikaci procesu řízení rizik týkající se změny železničního systému Proposal of a procedure for the application of the risk management process related to change of rail system Bc.

Petra Koprnová Ing. Diplomová Návrh provozních pokynů pro rozvod a provoz tlakových zařízení Draft operating instructions for distribution and operation of pressure equipment Bc. Kamila Slatinská Ing. Diplomová Návrh vnitropodnikového předpisu pro používání zdvihacího technického zařízení při práci ve výškách Draft internal regulation for the use of lifting technical equipment when working at heights Bc.

Peter Očko Ing. Diplomová Návrh způsobu procesu elektronického školení BOZP externích dodavatelů Design of the process of electronic health and safety training of external suppliers Bc. Samuel Kričko Ing. Diplomová Porovnání prezenčního školení a e-learningu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Comparison of full-time training and e-learning in occupational safety and health Bc. Kamila Keprtová prof. Aleš Bernatík Diplomová Posouzení procesu stáčení a plnění železničních cisteren ve skladech s ropnými produkty Assessment of the loading and unloading process of railway tanks in warehouses with petroleum products Bc.

Tomáš Šoltys Ing. Alžběta Ferenčíková Ing. Diplomová Řízení bezpečnosti během prováděných hromadných akcí ve společnosti Veletrhy Brno a. Safety management during mass events in the company Veletrhy Brno a. Kristýna Poláková prof. Ivana Láníková Ing. Michaela Skřížovská, Ph. Diplomová Technologický postup pro práce ve výškách Technological procedure for work at heights Bc.

Simon Bujoch Ing. Diplomová Toxický účinek nanotextílií jako odpadu z respirátorů a roušek Toxic effect of nanotextiles as waste of respirators and face masks Bc. Jan Slaný Ing. Diplomová Vliv aditiva na meze výbušnosti motorové nafty Influence of the additive on the explosion limits of diesel fuel Ing.

Zuzana Zajasová Ing. Diplomová Vzdělávání zaměstnanců skladu zaměřené na bezpečné chování Warehouse staff training focused on safe behavior Ing.

Zuzana Gelnarová Mgr. Ivana Slováčková Diplomová Zásady bezpečné manipulace při logistickém skladování Principles of safe handling during logistic storage Bc. Děláme účetnictví s úsměvem DUNA si poradí s účetnictvím, se sklady i s obchodem. Vyzkoušet zdarma. Tradice 28 let vyvíjíme a vylepšujeme ekonomické a obchodní systémy DUNA. DUNA SMART Podnikatelé s daňovou evidencí ucelené řešení pro vedení všech agend podnikatelů s daňovou evidencí intuitivní ovládání rychlé vystavení pokladního dokladu i faktury jednoduché dohledávání dokladů snadné zpracování DPH a KH zpětné opravy dokladů užitečné přehledy pohybu zásob podání pro FÚ snadné ukládání a zobrazování příloh bez skladových a obchodních modulů DUNA EASY dostupná i limitovaná verze za nižší cenu.

Kontakt | Viktoria Medika

DUNA TRADING Řízení skladů a obchodních případů, prodej systém pro řízení skladů a obchodních případů, prodej z kasy intuitivní ovládání řazení zboží do kategorií kombinace typu plateb u jedné prodejky zákaznické ceníky dotyková kasa rychlá prodejka možnost výdeje do mínusu generování e-mailů s obchodními dokumenty varianta bez skladových modulů DUNA CASH dostupná i limitovaná verze za nižší cenu.

DUNA STANDARD Firmy a podnikatelé s účetnictvím kompletní informační systém pro střední a menší firmy a podnikatele obsahující vše potřebné ve své základní variantě intuitivní ovládání úsporné pořizování nákladů propracované vazby mezi doklady obchodních případů vždy aktuální legislativa automatizace podání pro FÚ výkazy pro INTRASTAT zpětné opravy dokladů efektivní hodnocení zakázek generování e-mailů s obchodními dokumenty dostupná i limitovaná verze za nižší cenu.

DUNA EASY Podnikatelé s daňovou evidencí ucelené řešení pro vedení všech agend podnikatelů s daňovou evidencí intuitivní ovládání rychlé vystavení pokladního dokladu i faktury jednoduché dohledávání dokladů snadné zpracování DPH a KH zpětné opravy dokladů automatizace podání pro FÚ Snadné ukládání a zobrazování příloh dostupná i limitovaná verze za nižší cenu.

DUNA CASH Maloobchodní a stánkový prodej systém pro prodej z kasy intuitivní ovládání řazení zboží do kategorií kombinace typu plateb u jedné prodejky ceníky dotyková kasa rychlá prodejka. Jan Formel, jednatel. Klíčové informace získáváme doslova jedním kliknutím.

themen 2 aktuall učebnice - Přerov -

Oldřich Hotař, jednatel. Přehledné zpracování dat a včasná připravennost programu na legislativní změny jsou jeho silnou stránkou. Jana Vrzalová, ekonomka. Kamila Fialová, vedoucí prodeje. Import objednávek z e-shopu a jejich následné automatické zpracování nám šetří moře času a ruční práce.

seznamte se s medikem Přerov

Zadejte sériové číslo Vašeho software:. Registrovaný e-mail.

0 / 5

Populární profily

svatební agentura kladno Mladá Boleslav

Darja, 43

dáma hledá Hodonín

Táňa, 32

starší ženy seznamka Jaroměř

Karolína, 49

pycha predsudek a seznamka Zlín

Alžběta, 49

svatební agentura česká lípa Orlová

Julie, 30

ženy hledají sex zdarma Brno

Zděnka, 49